Posted on

Musikens mest kända epoker

När man pratar om klassisk musik brukar den delas upp i olika tidsepoker. Dessa är renässansen, barocken, wienklassicismen, romantiken och modernismen. De olika epokerna beskriver hur musiken utvecklades och vad som var populärt just då. Det finns en hel del fantastiska verk som skapats under de olika tidsepokerna som fortfarande är relativt kända. Men att lyssna på klassisk musik genom högtalare ger inte samma känsla som att lyssna på en riktig symfoniorkester. Trots att klassisk musik fortfarande skapas idag är det inte lika populärt som det var förr i tiden.

Renässansen brukar räknas mellan 1400-talet till 1600-talet. Ordet renässans kommer från det franska ordet renaissance vilket betyder pånyttfödelse. Under den här tiden var det främst Florence, en stad i Italien, som var musikens centrum. Det var dessutom där renässansen skulle få ett väldigt stort inflytande som sträckte sig hundratals år in i framtiden.

Barocken kallas perioden mellan 1600-talet fram till 1750-talet. Musiken från den tiden anses vara mer teatralisk och utsmyckande. Vissa beskriver dock musiken som överdriven och pompös. Under den här tiden var musiken som störst i kyrkan och hoven. Det var dessutom under den här tiden som efterfrågan när det gällde musik började växa en hel del och det skapades nya musikformer, till exempel opera och kantat.

Wienklassicismen eller klassicismen, tiden mellan 1750-talet till 1825, var perioden då människor började fundera på hur ett samhälle skulle organiseras samt ta ställning till individens rättigheter. Den klassiska musiken som komponerades under denna tid går att beskriva som balanserad. Kompositörerna var som mest intresserade av helheten av sina verk. De uppmärksammade såklart melodi, toner och sådant men målet var att skapa samordnade kompositioner.

Romantiken var tiden då känslor och naturen hade som störst inflytande över musiken som skapades. Inspirationen till musikverken som skapades kom bland annat från riddarsagor och dikter som blivit populära under medeltiden. Nationalismen var även något kompositörerna fokuserade på, framför allt vid skrivandet av operor.

Modernismen var tiden då den klassiska musiken gick igenom en av de största förändringarna sedan renässansen och barocken. Perioden inföll i början av 1900-talet och kompositörerna letade efter nya väger att skapa musik. Dessutom började nya tekniska uppfinningar dyka upp vilket påverkade hur musiken skapades och lyssnades på. Vissa började till och med att skapa musik med hjälp av matematiska formler.