Posted on

Om den klassiska musiken

När du frågar personer om vad klassisk musik är kan du få olika svar beroende på vem du pratar med. En vanlig tanke är att klassisk musik är gammal musik som skapats av kända kompositörer som Mozart och Beethoven. När uttrycket ”klassisk musik” började användas menade man till en början musik som var av en högre kvalitet, alltså musik med klass. Musiken ansågs även vara väldigt betydelsefull för kulturen, inte endast under den tiden som den skapades utan även långt framöver.

Flera hundra år efter att den klassiska musiken började skapas kan vi konstatera att den är både väldigt betydelsefull och har hjälpt till att forma dagens musik. Trots detta skapades det även andra musikstilar under 1900-talet som varit betydelsefulla. Exempel på sådan musik är folkmusik och afroamerikansk musik. Därför är det enligt många bättre att kalla klassisk musik för Västerländsk konstmusik. Det beror på att den största delen av vad vi kallar klassisk musik skapades av kulturer i Europa.

Musiken äldre än vad du kan tro

Den förhistoriska tiden är den tid innan vi hade skrivspråk. Anledningen till detta är att det mesta av historien utgår från olika skrivna källor. Det vi vet om den förhistoriska tiden bygger främst på vetenskapliga undersökningar samt arkeologi. Det sägs att människor bosatte sig i Europa för cirka 40 000 år sedan, och att de hade bott i Asien innan dess.

Fakta om musik från den förhistoriska tiden bygger främst på bevarade instrument som hittats. Dock har det inte hittats ett stort antal exemplar eftersom de antagligen hade tillverkats av organiskt material. Ett av de äldsta instrumenten som hittats var en flöjt i södra Tyskland. Den sägs ha över 35 000 år bakom sig och med det fyndet kan vi gissa att musiken har en historia som är över 40 000 år gammal. Men eftersom människan bodde i Asien och Afrika innan Europa är det inte omöjligt att musiken funnits längre än så.

Antiken

Antiken anses vara den tid som var genomslaget för civilisationen med organiserade städer, samhällen, lagar, handel och yrkesspecialiseringar. Det har hittats både texter och arkeologiska lämningar från antiken, bland annat en text som pratar om musik. Dessa texter sägs ha skrivits runt 2600 år f.Kr. De handlade bland annat om hur instrument spelades och stämdes, den musik som fanns, skalor, improvisation och så vidare. En annan sak som beskrivs i texterna är hur de på den tiden använde sig av 7-tonsskalor. Det tros vara samma 7-tonsskalor som används i dagens jazz och rockmusik.

Dirigeringen som ofta sker i samband med klassisk musik kommer från Egypten. Där började man med dirigeringen i samband med shower som innehöll både musik och teater. Det var ett sätt att leda showen.