Posted on

Kort om popmusiken

Popmusik var under 1950-talet endast ett begrepp som beskrev rock and roll. Men i början av 1960-talet började man skilja på popmusik och rock and roll. Det blev två separata musikgenrer. Dock var det främst i Storbritannien som detta skedde, i USA fortsatte man att använda pop till att beskriva rock and roll. Det dröjde fram till slutet av 1960-talet innan man började separera de två musikstilarna även där.

Anledningen till att popmusiken verkligen tog fart i Storbritannien berodde på att man ansåg att den musiken var mindre rebellisk än rockmusiken. The Beatles var en av de första grupperna som låg i spetsen för popmusiken.

På 70-talet, när popmusiken fick ett discosound, var det grupper som ABBA och Bee Gees som ansågs vara de mest populära popgrupperna. Två andra artister som växte i popularitet under den här tiden var Elton John och Olivia Newton-John.

Sedan rock and rollen och popen blev två separata musikstilar har popmusiken utvecklats en hel del. Under tiden har det skapats fler undergenrer och nya musikstilar som också växt till att bli några av de största, till exempel indie pop och new wave.